Gwneuthurwyr beiciau yn hapus yn Nhorfaen: ERTHYGL YN Y WASG

Dyw mentergarwch ac arloesi ddim yn ddieithr i Dorfaen, sy’n cynnwys trefi Cwmbrân, Pont-y-pŵl a Blaenafon. Unwaith yn galon y Chwyldro Diwydiannol, mae Torfaen yn y cyfnod modern wedi croesawu busnesau sy’n gweithio ar draws nifer o sectorau gan gynnwys cynhyrchu, gwasanaethau, manwerthu, dosbarthu, a thrafnidiaeth. Mae’r ardal yn dal i ddatblygu ei heconomi amrywiol gan gefnogi twf busnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth ac mae hefyd wedi gweld cynnydd yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch. Mae cysylltiadau ffyrdd, rheilffordd ac awyr gwych ynghyd â seilwaith digidol soffistigedig yn sicrhau bod busnesau yn Nhorfaen yn gallu gweithredu ar y llwyfan cenedlaethol a byd-eang.  Mae Torfaen yn cynnig amrywiaeth o safleoedd yn cynnwys safleoedd ar gyfer manwerthu a swyddfeydd yn ogystal â chyfleoedd i ddatblygu ac unedau diwydiannol bach a mawr. Yn ogystal, mae Torfaen yn falch o’r sgiliau a’r arbenigedd yn y gweithlu lleol.

 Mae Shelley Lawson, Cyfarwyddwr Frog Bikes, sy’n gwneud beiciau ysgafn i blant ac sydd wedi eu lleoli yn Ystâd Parc Mamheilad, Pont-y-pŵl, yn dweud, “Cawsom ein denu i Dorfaen fel lleoliad ar gyfer ein ffatri beiciau gyntaf oherwydd yr arbenigedd cynhyrchu yn y gweithlu lleol, ynghyd â chefnogaeth gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen a Llywodraeth Cymru. Ers gwneud ein beic ysgafn cyntaf yma yn Awst 2016 rydym wedi cynyddu cynhyrchiad yn sylweddol.  Hefyd, rydym yn adleoli ein hystordy o Berkshire i Dorfaen yn Chwefror 2017.”

Mae gan Economi a Mentergarwch Torfaen hanes o gefnogi busnesau i symud i neu i fuddsoddi yn Nhorfaen. Mae’r tîm yn cynnig gwasanaeth pwrpasol, am ddim sy’n cynnwys cefnogaeth gyda chyllid, cynllunio a chael hyd i eiddo addas at recriwtio a chael gafael ar y sgiliau iawn yn lleol.  Gall busnesau yn Nhorfaen gymryd mantais o amrywiaeth o wasanaethau sy’n cefnogi a chyfleoedd.

Am mwy o wybodaeth :  01633 648371  neu Ebost: Gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk

 ERTHYGL YN Y WASG: WESTERN MAIL 1 Chwefror 2017 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Chwefror 2017