Mentrwyr o Gwmbrân â throsiant gwerthu o £1.7 miliwn yn eu blwyddyn gyntaf

 Mae pâr o fentrwyr o Gwmbrân yn dathlu trosiant o £1.7miliwn mewn premiymau yswiriant ym mlwyddyn gyntaf eu busnes newydd.

Dechreuodd David Harlow, 47, a Stephen Peck, 46, Quote Detective yn Chwefror 2016 er mwyn darparu gwasanaeth broceri yswiriant i sectorau arbenigol yn y diwydiant yswirio moduron. 

Creodd y partneriaid busnes, sydd â chefndir fel rheolwyr ac yn TG yn y sector yswiriant, gwmni Quote Exchange o’r blaen, i werthu meddalwedd cymharu prisiau i arweinwyr yn y diwydiant.

Gwerthon nhw’r cwmni yna am £3.2 miliwn yn 2011 ac, ar ôl gweld bwlch yn y farchnad ar gyfer yswiriant arbenigol i foduron, fe ddechreuon nhw Quote Detective yn gynnar yn 2016 gyda staff o ddim ond tri.

 Mewn cwta flwyddyn mae’r busnes wedi tyfu i gyflogi 13 o weithwyr ac mae’r twf wedi ei gydnabod, gyda Quote Detective yn ddiweddar ar restr fer dau gategori yng Ngwobrau Twf Busnes De Cymru 2017.

 Dywedodd David Harlow, Prif Weithredwr: “Rydym ni wedi gweithio yn y diwydiant yswiriant am flynyddoedd ac wedi sylweddoli bod bwlch yn y farchnad ar gyfer brocer sy’n arbenigo mewn busnes o risg uchel fel ceir perfformiad uchel, cerbydau wedi’u haddasu a gyrwyr ifanc.
 “Ar ôl creu a gwerthu busnes llwyddiannus roedd yn gyffrous i fynd yn ôl i’r dechrau. Rydym yn ffodus bod gyda ni dîm rheoli craidd ymroddedig sydd wedi bod gyda ni ers y dechrau ac sydd wedi’n helpu ni i wneud Quote Detective yn gymaint o lwyddiant mewn amser mor fyr.
“Rydym wedi cyflogi pedwar aelodau newydd o staff yn ddiweddar ac yn gobeithio cyflogi wyth pellach erbyn Awst 2017, a chyda rhai prosiectau cyffrous ar y gorwel mae’n ymddangos bod y twf am barhau yn y dyfodol agos.”

 Mae Quote Detective wedi ei leoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard yng Nghwmbrân, menter ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Llywodraeth Cymru i gefnogi cwmnïau technoleg gyda llety o ansawdd uchel a mynediad i gefnogaeth busnes.

Dywedodd Stephen Peck, Pennaeth TG: “Ein bwriad yw mynd yr ail filltir ar ran ein cwsmeriaid, gan roi gwasanaeth o safon uchel iddyn nhw yn gost-effeithiol.

“Springboard yw’r lle perffaith i ni ar yr adeg yma gyda’r busnes.  Mae wedi ein helpu i gadw costau i lawr a buddsoddi’n adnoddau mewn hyfforddiant ac uwchsgilio’n staff. Nhw yw’n adnodd mwyaf pwysig ac rydym yn teimlo ei bod yn bwysig i ni eu datblygu i fod yn arbenigwyr yn y diwydiant sy’n gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid.”

Dywedodd aelod gweithredol Torfaen dros adfywio, y cynghorydd Lewis Jones: “Mae David a Stephen yn enghraifft berffaith o’r hyn y sefydlwyd Springboard i wneud yn wreiddiol

“Dechreuon nhw eu busnes cyntaf gyda ni yn 2005, ei adeiladu gan greu swyddi lleol ac ehangu i symud i’w hadeilad eu hunain yng Nghwmbrân, gan wneud lles i’r economi lleol.

“Nawr maen nhw yn ôl ac mewn blwyddyn maen nhw wedi creu 10 o swyddi i bobl yn yr ardal leol. Rwy’n falch bod y gefnogaeth y maen nhw wedi ei derbyn yma wedi caniatáu iddyn nhw dyfu ac y bydd eu hail flwyddyn yr un mor llwyddiannus.” Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Chwefror 2017