ERTHYGL YN Y WASG Cwmni arobryn Sigma yn ffynnu yn Nhorfaen

SBIC Llantarnum (105) (2)

Dyw mentergarwch ac arloesi ddim yn ddieithr i Dorfaen. Unwaith yn galon y Chwyldro Diwydiannol, mae Torfaen yn y cyfnod modern wedi amrywio ei economi trwy groesawu busnesau sy’n gweithio ar draws nifer o sectorau gan gynnwys   arian, cyfathrebu a TG ac mae wedi ymrwymo i gefnogi mentrau arloesol sy’n seiliedig ar wybodaeth. Yn gartref i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, mae Torfaen hefyd wedi gweld ehangu’r sectorau twristiaeth a lletygarwch.  Mae cysylltiadau trafnidiaeth gwych ynghyd â seilwaith digidol soffistigedig yn sicrhau bod busnesau yn gallu gweithredu ar y llwyfan cenedlaethol a byd-eang. Mae Torfaen yn cynnig amrywiaeth o eiddo busnes ac yn falch o’r arbenigedd ymhlith y gweithlu lleol.

 Wedi ei lleoli 4 munud o’r M4, sefydlwyd Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru i annog a thyfu busnesau technoleg wyddonol sy’n tyfu’n gyflym. Mae swyddfeydd o ansawdd, cyfleusterau cynadledda, gwasanaeth derbynfa a mynediad i fand eang cyflym i gyd ar gael yma.

 Symudodd Sigma Systems, darparwyr meddalwedd OSS/BSS byd-eang, i Dorfaen yn 2011. “Rydym yn falch bod ein tîm wedi tyfu at dros 45 o bobl yn y pum mlynedd diwethaf.  Mae’r rhain yn cynnwys Datblygwyr Meddalwedd talentog, Peirianwyr, Dadansoddwyr Busnes, Cyfarwyddwyr Cynnyrch a Dadansoddwyr Cefnogol.  Rydym wedi cael cefnogaeth wych gan Lywodraeth Cymru ac Economi a Mentergarwch Torfaen a Springboard i’n helpu ni i ehangu’n busnes yma yng Nghwmbrân, De Cymru, yn llwyddiannus” meddai Jocelyn Bryce, Is-lywydd Adnoddau Dynol Sigma.

 Mae tîm Economi a Mentergarwch Torfaen yn helpu busnesau i symud neu i fuddsoddi yn Nhorfaen ac yn cynnig gwasanaeth penodol am ddim gan gynnwys cefnogaeth gyda chyllid, cynllunio a chael hyd i eiddo a chael gafael ar sgiliau yn lleol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Chwefror 2017