Gweithdy "Paratoi ar Gyfer Gwobr" llwyddiannus yn cael ei gynnal ar gyfer cynhyrchwyr bwyd Torfaen

Fe wnaeth Cywain mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gynnal gweithdy Paratoi ar Gyfer Gwobr ym Maenor Llanyrafon yr wythnos ddiwethaf. Roedd y gweithdy wedi anelu at gynhyrchwyr bwyd sy'n awyddus i wella eu busnes drwy gael gwobr bwyd. Mae ennill gwobrau fel Gwir Flas neu debyg yn gallu helpu cynhyrchion bwyd neu ddiod i sefyll allan ar silffoedd mân-werthwyr, ynghyd â rhoi hyder i ddefnyddwyr a'r cynhyrchwyr. Fe wnaeth cynhyrchwyr lleol a rhanbarthol fynychu'r gweithdy, yn eu plith yr arobryn Apple County Cider a Gwinllannoedd Whitecastle a oedd yn medru rhannu eu profiad hwy yn dilyn ennill gwobrau a sut yr oedd hyn wedi'u helpu i ddyrchafu eu busnesau.

Gobeithiwn ein bod wedi ysbrydoli rhai cynhyrchwyr buddugol yn Nhorfaen!

Mae'r Rhaglen Datblygu Gwledig wedi sicrhau cyllid ar gyfer prosiect Twristiaeth Bwyd sy'n hyrwyddo digwyddiadau sy'n gysylltiedig â bwyd ac yn cefnogi datblygiad cynhyrchwyr bwyd lleol, a grŵp neu fudiad cymunedol sydd â syniad arloesol ar gyfer prosiectau sy'n gysylltiedig â bwyd. Cysylltwch â Tracey ar 01495 766239 neu tracey.marsh@torfaen.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Chwefror 2017