UniGreenScheme o Dorfaen yn rownd derfynol Gwobrwyon Busnes Cymru Siambr Fasnach De a Chanolbarth Cymru

Mae UniGreenScheme sydd wedi ei leoli yn ystâd Ddiwydiannol Mamheilad, Torfaen, wedi cyrraedd rownd derfynol categori Busnes Cychwynnol y Flwyddyn, yn y gwobrau mawreddog yma.

Bydd gwobrau 2016, sy’n dathlu 15fed pen-blwydd eleni ac sydd unwaith eto yn cael eu noddi gan Brifysgol De Cymru, yn digwydd ar nos Iau, Chwefror 23 yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.  Llywydd y noson am yr ail flwyddyn yn olynol fydd y cyflwynydd teledu Gethin Jones.

Mae gŵr gradd diweddar, Michael McLeod, enillydd cystadleuaeth Mentergarwch Prifysgolion Santander llynedd a sylfaenydd UniGreenScheme arloesol, yn dweud am Wobrau'r Siambr "Mae’n teimlo’n wych i fod yn y rownd derfynol.  Mae’n staff i gyd wedi’u cyffroi.  Mae’r cwmnïau eraill i weld yn fusnesau gwych ac felly rydym yn falch iawn o gyrraedd y fan hon.  Mae’n glod i’r tîm am eu gwaith caled eleni."

Mae Michael yn mynd yn ei flaen “Mae UniGreenScheme yn casglu, yn storio ac yn gwerthu cyfarpar labordy dros ben neu ddiangen ar ran  prifysgolion, er ein bod ni wedi gwerthu rhai eitemau mwy anarferol ar ran prifysgolion fel beiciau modur, ceir rasio a hyd yn oed corff 737.”

“Yn ystod y 12 mis diwethaf mae UniGreenScheme wedi recriwtio 15 o brifysgolion gan gynnwys yn fwyaf diweddar Brifysgol Rhydychen. Rydym wedi casglu dros 30 tunnell fetrig o gyfarpar gan roi bron i £15,000 i brifysgolion y DU. Fel arall byddai llawer o’r cyfarpar yma wedi cael ei luchio heb UniGreenScheme."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Chwefror 2017