Cyfleoedd Nawdd i fusnesau gyda Cwmni Theatr Gerdd Stardreams

Bydd Cwmni Theatr Gerdd Stardreams yn llwyfannu cynhyrchiad newydd o’r Sioe Gerdd adnabyddus THE RAILWAY CHILDREN yn Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon ym mis Mai eleni.  Ni fydd yr unig gwmni theatr yng Nghymru i gynnwys trên stem go iawn fel rhan o gynhyrchiad theatr.

Mae 4 math o becyn noddi ar gael i fusnesau lleol gyda phrisoedd at ddant pawb (yn dechrau o £100.00).

Am fwy o wybodaeth cymerwch gipolwg ar y daflen yma

Galwch Robert Edmunds ar 01443 439466 neu e-bostiwch robertstardreams@gmail.com

Dysgwch fwy am Noddi fel Cyfrwng Marchnata ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Chwefror 2017