Cwmni o Dorfaen yn arwain y ffordd gyda chynllun e-ddysgu i 'r gweithle

Mae disgwyl i 2017 fod yn flwyddyn gref eto i, RWA, cwmni ymgynghorol ar gyfer hyfforddiant ar-lein ac atebion busnes, wrth iddyn nhw barhau i gyflwyno’u platfform dysgu ar-lein arloesol sydd wedi ennill gwobrwyon, My Development Zone.

Mae RWA, sydd wedi ei leoli yn nhref Treftadaeth y Byd, Blaenafon, Torfaen, wedi bod yn creu cyrsiau ar-lein atyniadol i ddysgwyr am dros ddeng mlynedd.

Llwyddodd y tîm yn RWA i gydnabod problem gyda datblygu sgiliau i’r gweithle 3 blynedd yn ôl, a defnyddiodd yr amser i ddylunio platfform newydd a model dysgu er mwyn ehangu’r cyfleoedd yr oedden nhw’n cynnig ar gyfer e-ddysgu i unigolion, busnesau, a’r sector gyhoeddus trwy’r DU wrth lansio MyDevelopmentZone.com.

Wrth drafod y cynllun dywedodd, Tom Wood, Prif Weithredwr RWA: “Rydym wedi bod yn gweithio gydag Aviva am y 5 mlynedd nesaf er mwyn adeiladu rhywbeth hollol newydd ac arloesol yn y farchnad ddysgu i froceriaid yswiriant. Fe wnaethom ni lansio hyn yn 2015 ac mae wedi tyfu’n syfrdanol, wrth i gyflogwyr ac unigolion gydnabod manteision dysgu ar-lein mewn pytiau bach, a oedd yn canolbwyntio ar sgiliau proffesiynol a phontio bylchau mewn sgiliau"

Mwy o wybodaeth am RWA a My Development Zone yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Ionawr 2017