Ceisiadau Arian Twristiaeth - canllawiau nawr ar-lein

Yn dilyn ein cyhoeddiad diweddar y gwahoddir ceisiadau gan y diwydiant twristiaeth i ddwy gronfa, mae canllawiau ar gyfer gwneud cais ar gael ar-lein –cliciwch yma ac ewch i’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth neu’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol .     

Mae’r ddwy gronfa, cyfanswm o tua £2.5 miliwn dros ddwy flynedd, ar agor i dderbyn ceisiadau ac rydym yn annog prosiectau i fod yn arloesol ac o ansawdd uchel.  Dyddiad cau'r rownd gyntaf o geisiadau yw Dydd Gwener 24ain Chwefror

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Ionawr 2017