Siaradwr allweddol wedi ei gyhoeddi ar gyfer Arddangosfa Fusnes Torfaen

Mae gohebydd busnes BBC Wales, Brian Meechan, wedi ei gyhoeddi fel siaradwr allweddol ar gyfer Arddangosfa Fusnes Torfaen sydd i’w chynnal ar ddydd Mercher 17 Mai yn Stadiwm Cwmbrân.

Mae Brian yn adrodd ar straeon busnes ar gyfer Wales Today, a hefyd yn cyflwyno’r rhaglen wythnosol Wales at Work.  Mae ganddo wybodaeth helaeth o fyd busnes y DU, gan gyfweld Prif Weithredwyr cwmnïau rhyngwladol a busnesau bychain fel ei gilydd. Bydd ar y llwyfan am 10:30am.

Mae rhaglen lawn yn cael ei llunio ar hyn o bryd, gyda brecwast rhwydweithio, siaradwyr a gweithdai.

Bydd cynrychiolwyr yn cael cyfle i rwydweithio ag eraill yng nghymuned fusnes Torfaen a bydd cyfle i fusnesau gael stondin i arddangos eu cynhyrchion neu eu gwasanaethau.

Denodd y digwyddiad cyntaf yn 2015 fwy na 50 o arddangoswyr, tra daeth mwy na 200 o bobl trwy’r drysau.

Meddai Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Busnes Torfaen: “Rydym wrth ein boddau’n cael Brian fel siaradwr allweddol ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae ei swydd fel gohebydd busnes BBC Wales yn rhoi iddo gipolwg unigryw i gymuned fusnes Gymru gyfan. Rydym yn ddiolchgar i Johnseys Estates am roi nodded tuag at y digwyddiad.

“Dim ond sir fechan yw Torfaen ond rydym yn fwy na’n maint pan ddaw’n fater o fusnes, gydag amrywiaeth anferth o fusnesau annibynnol ac entrepreneuriaid arloesol.

Mae’r arddangosfa fusnes yn gyfle gwych i fusnesau yn Nhorfaen ac ardal ehangach Gwent arddangos eu gwasanaethau, i rwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a chlywed gan siaradwyr rhagorol.”

Cynhelir yr arddangosfa fusnes yn Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher Mai 17 o 9am hyd at 1pm.

Mae mynediad i’r arddangosfa yn rhad ac am ddim, er ei bod yn hanfodol trefnu ymlaen llaw, tra bydd stondinau ar gael o £80. Gellir trefnu mynediad a stondin trwy www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Business-Club/TBVExhibition2017/TBVExhibition.aspx 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mawrth 2017