Gwrw'r cyfryngau cymdeithasol i annerch arddangosfa fusnes Torfaen

Mae cynghorydd cyfryngau cenedlaethol Miranda Bishop am annerch busnesau yng Ngwent ar gael y gorau allan o’r cyfryngau cymdeithasol, yn Arddangosfa Fusnes Torfaen ar ddydd Mercher 17 Mai.

Ynghyd â rhedeg ei chwmni cynghori cyfryngau cymdeithasol ei hun, roedd Miranda yn rhan o’r tîm llwyddiannus iawn Ignite, yn rhoi sgyrsiau ysbrydoledig i filoedd o bobl, a bu iddi hefyd gyd-sylfaenu Re:Program, cyfres o ddigwyddiadau i ferched yn y sector technoleg a digidol.

Yn 28 oed, hi yw un o’r marched ieuengaf ar y gylchdaith siarad genedlaethol.

Mae’n ymuno â gohebydd busnes BBC Wales Brian Meechan fel rhan o raglen lawn sy’n cynnwys brecwast rhwydweithio, stondinau masnach a gweithdai.

Meddai Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Business Torfaen: “Rydym wrth ein bodd bod Miranda yn medru ymuno â ni ar gyfer ein harddangosfa fusnes. Mae galw mawr amdani ar y gylchdaith siarad a bydd ei harbenigrwydd yn y cyfryngau cymdeithasol yn ychwanegu rhywbeth gwahanol i’r siaradwyr sydd gennym.

Mae’r Arddangosfa Fusnes Torfaen yn gyfle gwych i fusnesau yn Nhorfaen ac ardal ehangach Gwent arddangos eu gwasanaethau, i rwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a chlywed gan siaradwyr rhagorol.”

Cynhelir yr arddangosfa fusnes yn Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher Mai 17 o 9am hyd at 1pm.

Mae mynediad i’r arddangosfa yn rhad ac am ddim, er ei bod yn hanfodol trefnu ymlaen llaw, tra bydd stondinau ar gael o £80. Gellir trefnu mynediad a stondin trwy http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Business-Club/TBVExhibition2017/TBVExhibition.aspx
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Mawrth 2017