Clwb busnes Torfaen yn cynnal y digwyddiad cyntaf yn 2017

Bydd clwb busnes Torfaen yn cynnal ei sesiwn rhwydweithio cyntaf yn 2017 yng Nghlwb Golff Greenmeadow yng Nghwmbrân ar ddydd Iau 16 Mawrth o 5pm.

Mae gan Lais Busnes Torfaen dros 100 o aelodau o Dorfaen ac ardal ehangach Gwent, ac mae'n cynnig cyfleoedd rhwydweithio i fusnesau, y cyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, a mynediad i ystod eang o gymorth busnes.

Mae'r clwb hefyd yn cyhoeddi ei gylchlythyr chwarterol ei hun sy'n cynnwys cyfoeth o gyngor a gwybodaeth.

Meddai’r Cadeirydd Dennis Ricketts: “Mae Llais Busnes Torfaen yn gyfle rhagorol i fusnesau lleol ddod at ei gilydd a rhwydweithio, rhannu syniadau ac arweiniad, a chydweithio i dyfu a ffynnu.

“Mae’r gymuned busnes cymaint yn gryfach pan fydd yn sefyll Mae'r gymuned fusnes cymaint yn gryfach pan fydd yn sefyll gyda'i gilydd, a byddwn yn annog busnesau i roi cynnig i un o'n sesiynau rhwydweithio i weld sut y gallai fod o fudd iddyn nhw. "

Gall bobl nad ydynt yn aelodau fynychu eu sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim drwy gysylltu ar info@southwalesbusiness.co.uk neu ffonio 01633 648644.

I gael mwy o fanylion am y clwb ac i ddarllen ei gylchlythyr chwarterol, ewch i www.southwalesbusiness.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Mawrth 2017