Cwmni cyfrifyddu o Dorfaen yn datblygu ei feddalwedd ei hun mewn ymgais i berffeithio gwasanaethau i gleientiaid

Yn ôl South Wales Argus, mae cwmni Cyfrifwyr ac Ymgynghorwyr Treth Green & Co o Gwmbrân wedi treulio dros ddwy flynedd yn ymchwilio i'r hyn y mae eu cleientiaid ei angen a hynny ymhell cyn yr ychydig flynyddoedd prysur nesaf fydd yn destun newidiadau deddfwriaethol, a datblygu ei gyfres o feddalwedd ei hun er mwyn helpu busnesau i reoli eu treth a'u harian yn well.

Mae'r gyfres o feddalwedd yn cynnwys tair agwedd; rhagolygydd treth incwm, adolygiad o berfformiad ariannol a dangosfwrdd ffyniant

Darllenwch mwy ar South Wales Argus  

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Mawrth 2017