Ceisiadau ar agor nawr ar gyfer Gwobrau Busnesau Cychwynnol Cymru 2017

Lansiwyd Gwobrau Busnesau Cychwynnol Cymru i gydnabod llwyddiannau'r entrepreneuriaid sydd wedi gweld y cyfle ac wedi cymryd risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, a hwythau, yn aml, yw arwyr di-glod y gymuned fusnes.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 30 Mehefin 2017.

Mae Gwobrau Busnesau Cychwynnol Cymru yn wahanol i nifer o'r lleill yng Nghymru. Mae'n symud i ffwrdd oddi wrth y dull tei du arferol tuag at wobrau busnes ac fe'i cynhelir mewn lleoliad anffurfiol yn y Depot yng Nghaerdydd (15 Medi, 2017), busnes entrepreneuraidd lle bydd bwyd stryd a chwrw unigryw gan fenter Gymreig yn cael eu gweini i'r rhai sy'n mynychu.

Yn bwysicach fyth, dyma seremoni wobrwyo sydd ar gyfer busnesau cychwynnol yn unig a bydd yn canolbwyntio ar ddathlu eu llwyddiannau ar draws yr economi.

Ewch i’r wefan  i gael gwybodaeth ynghylch sut i gystadlu a chadw lleoedd yn y noson wobrwyo 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Mai 2017