Gwobrwyon Busnes Sir Fynwy 2017; Ceisiadau nawr ar agor

Mae Gwobrwyon Busnes Sir Fynwy 2017 nawr ar agor. 

Derbynnir ceisiadau gan fusnesau yn Sir Fynwy, Casnewydd, Cwmbrân, Glyn Ebwy, Brynbuga, a Chaerffili.

Mae 11 categori gydag opsiynau yn amrywio o Gwmni’r Flwyddyn i Letygarwch, Teithio a Thwristiaeth.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31ain Gorffennaf 2017.  Ewch i wefan Gwobrwyon Busnes Sir Fynwy 2017 am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais.  Bydd Noson Fawr y seremoni Wobrwyo ar 6ed Hydref yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, gyda thocynnau ar werth o 1af Awst 2017. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Mai 2017