Cofrestrwch nawr ar gyfer sioe fusnes fwyaf Torfaen

Ychydig ddyddiau sydd i fynd cyn i sioe fusnes fwyaf Torfaen gael ei chynnal yn Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher 17 Mai o 9am tan 1pm.

 Ni chodir tâl mynediad a gall cynrychiolwyr ymweld â mwy na 50 o stondinau masnach, rhwydweithio gyda busnesau o bob rhan o dde Cymru, a siarad ag arbenigwyr o gyngor Torfaen, Clwb Busnes Torfaen, Busnes Cymru, Gwerthu i Gymru, a Chyllid Cymru.

 Mae yna hefyd nifer cyfyngedig o leoedd ar ôl i wrando ar Brian Meechan, gohebydd busnes y BBC, a Miranda Bishop, gwrw cyfryngau cymdeithasol.

 Meddai Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Busnes Torfaen: “Mae Sioe Fusnes Torfaen yn gyfle delfrydol i fusnesau ddangos yr hyn sydd ganddynt i eraill o bob cwr o dde Cymru, creu cysylltiadau newydd, cael cyngor gan arbenigwyr a chlywed gan siaradwyr gwych. 

“Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac anogaf cymaint â phosibl o fusnesau o Dorfaen a de Cymru i fynychu’r digwyddiad.”

I gadw lle yn y digwyddiad ewch i http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Business-Club/TBVExhibition2017/Bookasadelegate.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12th Mai 2017