Economi a Menter Torfaen yn noddi Gwobrau Busnes Sir Fynwy 2017

Mae Economi a Menter Torfaen, sy’n darparu cymorth uniongyrchol ac arbenigol i fusnesau presennol yn y fwrdeistref, busnesau newydd a chwmnïau sydd eisiau symud i’r ardal, i noddi Gwobrau Busnes Sir Fynwy 2017.

 Mae’r ardal ddaearyddol ar gyfer gwobrau eleni wedi ei ehangu i gynnwys yr ‘hen Sir Fynwy’ – trefi a dinasoedd a oedd yn rhan o’r sir cyn 1965.

 Meddai Janet Harris, sylfaenydd a chyfarwyddwr y Gwobrau: “Rydym hefyd wedi ehangu’r categorïau i adlewyrchu cymhlethdod yr ardal fusnes ehangach. Credwn y bydd y newidiadau hyn yn gwneud y digwyddiad yn fwy arbennig. Rydym yma i helpu busnesau i gael cydnabyddiaeth. Rydym eisoes wedi cael mwy o geisiadau nag erioed o’r blaen.”

Mae 11 categori gydag opsiynau yn amrywio o Gwmni’r Flwyddyn i Letygarwch, Teithio a Thwristiaeth.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31ain Gorffennaf 2017.  Ewch i wefan Gwobrwyon Busnes Sir Fynwy 2017 am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais.  Bydd Noson Fawr y seremoni Wobrwyo ar 6ed Hydref yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, gyda thocynnau ar werth o 1af Awst 2017. 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 31st Mai 2017