Llwyddiant arddangosfa busnes Torfaen

Daeth dros 200 o bobl o fusnesau a mudiadau o ar draws De Cymru i ail sioe busnes Torfaen Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher 17 Mai.

Mwynhaodd y cynrychiolwyr frecwast rhwydweithio am ddim a chlywed gan siaradwyr gan gynnwys gohebydd busnes y BBC, Brian Meechan, a’r arbenigwraig ar y cyfryngau cymdeithasol, Miranda Bishop.

Roedd cyfle hefyd i edrych ar dros 50 o stondinau, a chael cyngor gan Economi a Mentergarwch, Cyngor Torfaen, Clwb Busnes Torfaen, Busnes Cymru, GwerthwchiGymru a Chyllid Cymru.

Dywedodd Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Busnes Torfaen: “roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr.  Daeth cannoedd o bobl trwy’r drysau, gan achub ar y cyfle i rwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a chael cyngor gan arbenigwyr.  Hoffwn i ddiolch i’r noddwyr a phawb a fynychodd ac a gymerodd ran er mwyn gwneud y digwyddiad yn llwyddiant mawr”.

Dysgwch fwy am  gyfleodd eraill i rwydweithio trwy Lais Busnes Torfaen  

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Mai 2017