Gweithdy Twristiaeth Bwyd: Big Pit, Torfaen: 21ain Mai 2018

Rhwng 9:30am a 1pm ar ddydd Llun 21ain Mai, mae’r gweithdy yma ar gyfer y sector lletygarwch gan gynnwys tafarndai, bwytai, caffis ac atyniadau ymwelwyr sydd am ddysgu mwy am sut i brynu, gweini a gwerthu cynnyrch Cymreig. Bydd yn trafod cael gafael ar fwyd a diod lleol, sut i wella profiad y cwsmer a datblygu bwydlenni sy’n canolbwyntio ar hybu bwyd a diod Cymreig. Mae’r gweithdy dewisol yn y prynhawn ar gyfer y rheiny sydd am ddatblygu ac ysgrifennu bwydlen addas ar gyfer eich busnes penodol.

Mwy o wybodaeth a bwcio yma

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mai 2018