Frog Bikes yn Ennill Gwobr y Frenhines ar gyfer Menter

Mae Frog Bikes, gwneuthurwr beiciau ysgafn i blant, wedi ei anrhydeddu gyda Gwobr Fenter y Frenhines ar gyfer Masnach Ryngwladol. Mae’n un o 238 o gyrff i’w cydnabod yn genedlaethol gyda Gwobr Fenter y Frenhines a gyhoeddwyd ar ddydd Sadwrn 21ain Ebrill. Mae Frog wedi ei gydnabod am lwyddiant eithriadol mewn gwerthiannau rhyngwladol, gan gyflenwi siopau beics annibynnol mewn mwy na 40 o wledydd ledled y byd. Sefydlwyd y cwmni teuluol dim ond 5 mlynedd yn ôl gan y rhieni Jerry a Shelley Lawson a oedd yn cael anhawster cael hyd i feiciau ysgafn, wedi eu dylunio’n dda, ar gyfer eu plant bach. Nawr yn ei ffatri ei hun ym Mhont-y-pŵl yn Ne Cymru, mae’r cwmni yn cyflogi 50 o bobl yn y DU ac yn cyflenwi beiciau alwminiwm ysgafn, fforddiadwy i deuluoedd ledled y byd.

 

“Mae ennill Gwobr y Frenhines yn beth gwych i fusnes o’n maint ni. Rydym mor falch o’r hyn y mae’r tîm wedi ei gyflawni mewn cyfnod mor fyr, gan gyflwyno brand newydd i farchnad aeddfed, ac mae’n gyffrous cael ein cydnabod am ein llwyddiant, meddai Shelley Lawson. “Er gwaethaf ansicrwydd gyda sefyllfa fasnachu’r DU yn ddiweddar, rydym yn allforio nifer cynyddol o feiciau bob blwyddyn ac yn benderfynol o barhau ein twf allforio. Rydym wedi gweld hwb yn y galw ym marchnadoedd Gogledd America a ledled Ewrop yn y misoedd diwethaf.”

 

 

Mae Frog hefyd yn dathlu ennill gwobr Red Dot am ei ychwanegiad diweddaraf, y Beic Mynydd MTB69.  Meddai Jerry Lawson, “rydym yn rhoi ymchwil gwyddonol ar y blaen wrth ddylunio ein beiciau, i sicrhau eu bod wedi eu hadeiladu orau ar gyfer beicwyr llai. Rydym wrth ein boddau yn cyfuno’r ymchwil ddiweddaraf o Brifysgol Brunel gyda dylunio a gweithgynhyrchu Prydeinig i greu swyddi yn y DU ac allforio ein beiciau yn fyd-eang.”

 

Nawr yn ei 52fed flwyddyn, Gwobrau’r Frenhines ar gyfer Menter yw’r gwobrau enwocaf yn y wlad, gyda busnesau buddugol yn medru defnyddio arwyddlun Gwobrau’r Frenhines am y pum mlynedd nesaf. Bydd Frog Bikes yn dathlu ei wobr yn ystod derbyniad brenhinol ar gyfer Gwobrau’r Frenhines yn yr haf.

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 24th Ebrill 2018