Gweinidog Masnach Ryngwladol yn ymweld â Phencadlys Pont-y-pŵl, Torfaen Flamgard Calidair

Roedd Flamgard Calidair, sydd wedi ei leoli ym Mhont-y-pŵl, Torfaen,  yn falch o gael ymweliad ym mis Mawrth gan y Farwnes Rona Fairhead, Gweinidog ar gyfer Masnach Ryngwladol, a deithiodd o gwmpas y cyfleusterau yn Ne Cymru a thrafod amrywiol fargeinion rhyngwladol sydd ar y gweill.

Cyfarfu cyfarwyddwyr Flamgard, Steve Edwards a Lee Bramald â’r Farwnes mewn digwyddiad ADIPEC yn ddiweddar yn y Dwyrain Canol – Arddangosfa a Chynhadledd Ryngwladol Petroliwm Abu Dhabi – a rhoi gwahoddiad iddi ymweld â’u pencadlys gweithgynhyrchu a pheirianneg, gwahoddiad a dderbyniodd.

Meddai Lee: “Ar ôl y cyfarfod llwyddiannus hwnnw yn yr arddangosfa ADIPEC, gwnaeth y gweinidog bwynt o ymuno â ni yma i weld y datblygiadau cynhyrchion cyffrous sydd gennym ar y gweill ym maes damperi integriti uchel.  Darparodd hefyd gynnig o help mewn perthynas â’n prosiectau allforio amrywiol sydd naill ai ar waith neu yn y cyfnod tendr, rhywbeth a werthfawrogwyd gan bawb yn Flamgard.”

“Mae’n wych gweld gweinidogion yn cymryd rhan yn y gwaith beunyddiol sydd ei angen i ddod ag arbenigrwydd a chynhyrchion Prydain i farchnadoedd rhyngwladol,” ychwanegodd Steve. “Roeddem yn falch o weld dealltwriaeth y Farwnes o’n sefyllfa ni yn y diwydiant a chan ei hymroddiad i’n helpu ni i wneud y mwyaf o’r potensial yn y farchnad ddamperi rhyngwladol.”

 

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol ar gyfer Busnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae’n dda clywed bod cwmni Torfaen fel Flamgard Calidair yn gwneud mor dda a’u bod yn denu diddordeb o’r lefel uchaf. Dymunaf yn dda iddyn nhw gyda’r datblygiadau newydd a phrosiectau allforio.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Ebrill 2018