Gwahodd Ceisiadau ar gyfer Menter Menywod Cartier Byd-Eang

Bob blwyddyn mae Gwobrau Menter Menywod Cartier yn rhoi gratiau i 21 o fenywod ysbrydoledig mewn busnes er mwyn ceisio’u cefnogi i ddatblygu mentrau unigryw sydd newydd gychwyn ac sy’n helpu i ddatrys heriau byd-eang cyfoes. Mae’r fenter hefyd yn rhoi mynediad i weithdai.

Mae croeso i fenywod sydd â busnes sydd yng nghyfnod cynnar ei ddatblygiad (1-3 mlynedd), mewn unrhyw wlad, o unrhyw genedl ac mewn unrhyw ddiwydiant, gyflwyno cais erbyn 31ain Awst 2018

Mwy o wybodaeth yma.

Bydd digwyddiad Menywod Torfaen mewn Busnes ar ddydd Iau 8fed Tachwedd

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Awst 2018