Green & Co, cwmni cyfrifyddiaeth yng Nghwmbrân, yn manteisio ar dwf trawiadol trwy benodi naw aelod newydd o staff.

Mae Green & Co, Cwmni Cyfrifyddiaeth a Chynghorwyr Treth, yn croesawu'r penodiadau newydd ar ôl cynnydd cyson yn niferoedd y cleientiaid sydd ganddynt a datblygiad meysydd ymarfer newydd. Yn ymuno â'r tîm mae Charlie-Louise Preece, Bradie Hern, Deana Davies, Tracy Whittaker, Jessica Price, Michelle Pearce, Rhianna Parry, Tim Beckinsale a Victoria Fowler.

Meddai Ed Gooderham, Partner yn Green & Co:

"Mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi gweld arwyddion calonogol o dwf. Mae ein meysydd arfer traddodiadol sef cleientiaid busnes a ffermio cyffredinol yn parhau i ffynnu tra rydym wedi ymestyn ein gwasanaethau i gynnwys y proffesiwn meddygol a darparwyr gwasanaethau iechyd. Mae hyn wedi ein galluogi i roi cyngor wedi'i deilwra i fusnesau sydd angen gwasanaethau cyfrifyddu a threthu mwy arbenigol."

"Daw ein holl recriwtiaid o'r ardal leol, sy'n dyst i'r gwaith da mae ein colegau, prifysgolion a chyflogwyr lleol yn ei wneud wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer rolau yn y diwydiant cyfrifyddiaeth. Mae penodi'r nifer hon o bersonél o safon, yn rhoi hyd yn oed mwy o foddhad wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 25 mlwydd oed eleni, ac rwy'n hyderus y bydd ein haelodau newydd o'r tîm yn helpu i sicrhau bod ein 25 mlynedd nesaf yr un mor llwyddiannus."

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Medi 2018