Llwyddiant i'r Blaenafon Cheddar Company o Dorfaen yn sioe gaws fwya'r byd

Fe’i cynhaliwyd yn Nantwich, Sir Gaer ar 24ain a 25ain Gorffennaf, a chroesawodd y Gwobrau Caws a Chynnyrch Llaeth fwy na 5,000 o ymgeiswyr caws a chynnyrch llaeth o bob cwr o’r byd eleni. Dyma’r sioe gaws fwyaf yn y byd.

Roedd y Blaenafon Cheddar Company, sydd wedi ei leoli ar Broad Street yn nhref treftadaeth Blaenafon, yng nghanol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, yn llwyddiannus yn nhri o gategorïau’r sioe.

Cafodd y busnes arloesol wobr ‘Aur’ yn y categori cwmni’n cynhyrchu llai na 7 tunnell yn y dosbarth Ychwanegion Melys am ei Gaws Seidr a Marmaled Nionyn, sy’n cynnwys seidr Taffy Apple a wneir gan fragdy The Hums Brewery Co, Abertawe. Cafodd y busnes hefyd wobr ‘Canmoliaeth Uchel Iawn’ am ei becynnau anrheg bach ar gyfer y diwydiant teithio a thwristiaeth ac am ei gaws siarcol sy’n aeddfedu mewn pwll glo, gyda’r enw addas ‘Black Gold’ yn y categori Cynhyrchion Llaeth Newydd Gorau am lansiad manwerthu masnachol.

Meddai’r Perchennog a’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Susan Fiander Woodhouse “Mae pob un ohonom yn y Blaenafon Cheddar Company wrth ein boddau gyda’r gwobrau hyn. Ein nod oedd cael cydnabyddiaeth mewn dosbarthiadau penodol eleni ac rydym wedi llwyddo. Er mai cwmni bach sy’n cael ei redeg gan y teulu ydym ni, rydym yn ymroddedig i ddatblygu ein cynhyrchion ac i arloesi. Rydym hefyd yn edrych at y dyfodol gan ein bod yn ehangu ein heiddo  ac yn  creu cyfleusterau cynhyrchu newydd o fis Ionawr 2019.”

 Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol ar gyfer Busnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Torfaen “Mae’r Blaenafon Cheddar Company  wedi dangos sut y gall busnes unigryw, cydweithredol ac arloesol ffynnu yn yr ardal wych hon o dde-ddwyrain Cymru. Rwy’n llongyfarch Susan a’r tîm ar y llwyddiannau diweddaraf hyn. Rwy’n siŵr y byddant yn parhau i fod yn llwyddiannus yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Awst 2018