Llywodraeth Cymru'n Agor 5ed Rownd Grant Busnes £40 miliwn i Ffermydd

Mae’r rhaglen ar gael i ffermwyr yng Nghymru i’w helpu i leihau eu hallyriadau carbon a gwella’u gwydnwch a’u gallu i gystadlu, gan gynnwys trwy arallgyfeirio.

Bydd ffermwyr ar draws Cymru’n gallu buddsoddi mewn eitemau sy’n gysylltiedig â:

  • Iechyd, geneteg a pherfformiad anifeiliaid
  • Rheolaeth cnydau
  • Effeithlonrwydd ynni
  • Effeithlonrwydd adnoddau
  • TGCh

Gall fusnesau nawr fynegi diddordeb mewn sawl porth gyda lleiafswm o £3,000 ar gyfer pob cais. Y mwyafswm ar gyfer y ceisiadau i gyd yw £12,000.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Hydref 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Awst 2018