Llywodraeth Cymru yn Lansio Cronfa Gwytnwch Brexit i Gefnogi Busnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’n ffurfiol Gronfa Gwytnwch Brexit £1 filiwn i helpu busnesau yng Nghymru i addasu i newidiadau yn yr economi ar ôl Brexit.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i gwmnïau cymwys wneud cais am gyllid o rhwng £10,000 a £100,000 i dalu 50% o gostau’r prosiect.

Nodau’r Gronfa yw:

  • Datblygu capasiti;
  • Gwella prosesau;
  • Cadw cystadleugarwch;
  • Diogelu swyddi, a
  • Gwarantu bod masnach yn llifo rhwng Cymru a gweddill y byd.

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

  • Fod wedi eu cofrestru i fasnachu yng Nghymru;
  • Cofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau’r Pecyn Brexit wrth wneud cais;
  • Medru dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu tuag at ddiogelu swyddi, ac
  • Wedi bod yn masnachu am 12 mis neu fwy ar y diwrnod pan wneir y cais.

Gellir gwneud cais hyd at 31 Mawrth 2020, os yw’r cyllid yn caniatáu.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Rhagfyr 2018