Lansio Gwobrau IPSE Freelancer 2018 Yn Cynnig Arian ar Gyfer Hunangyflogaeth

Mae’r gwobrau yma’n anelu at wobrwyo’r bobl hunangyflogedig mwyaf uchelgeisiol a anturus yn y wlad.

Bydd gan gystadleuwyr gyfle i ennill arian a chefnogaeth ychwanegol i helpu eu busnes i gyrraedd ei botensial.

Bydd gwobrau yn y categorïau canlynol

  • Llawrydd y Flwyddyn Llawrydd Ifanc y Flwyddyn
  • Newydd i Waith Llawrydd  
  • Gofod Cydweithio’r Flwyddyn
  • Llysgennad y Flwyddyn           
  • Partner Prifysgol y Flwyddyn

Mae’r gwobrau’n agored o bobl hunangyflogedig proffesiynol llawrydd neu annibynnol yn y DU.  Dyddiad cau: 30 Mawrth 2018.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Chwefror 2018