Wythnos Prentisiaethau Cymru 2018 5 - 9 Mawrth: Cymerwch Rhan

Mae Wythnos Prentisiaethau yn dathlu'r effaith gadarnhaol mae Prentisiaethau yn ei chael ar unigolion, busnesau a'r economi.

Drwy gydol Wythnos Prentisiaethau, ein nod yw ymgysylltu a chyflogwyr a hyrwyddo'r manteision a ddaw yn sgil cyflogi a chefnogi prentisiaid yn y gweithle, yn ogystal a thynnu sylw at y talentau a'r sgiliau mae prentisiaid yn eu cynnig i fusnesau a'r economi ehangach.

Mae Prentisiaethau yn cynnig pecyn unigryw o gymorth, cymwysterau a phrofiad ac maent yn chwarae eu rhan er mwyn lleihau diweithdra hirdymor.

Maent yn un o'r ffyrdd mwyaf ymarferol a chosteffeithiol o greu gweithlu medrus a mynd i'r afael a bylchau mewn sgiliau, gan ddod a budd sylweddol o'r buddsoddiad.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Chwefror 2018