Cronfa Arloesi Menter Newyddion Digidol (DNI) – Pumed Rownd ar Agor

Nod y gronfa yw annog ecosystem newyddion mwy cynaliadwy a hybu arloesi mewn gohebiaeth ddigidol; trwy gyfrwng cydweithredu a dialog rhwng y sectorau technoleg a newyddion. Mae’n canolbwyntio ar:

  • Ddatblygu cynnyrch:
  • Cefnogi arloesi:
  • Hyfforddiant ac ymchwil:

Mae’r Gronfa yn agored i fudiadau ac unigolion sy’n anelu at gynhyrchu gohebiaeth wreiddiol ac i oleuo dinasyddion gyda chynnwys credadwy, y mae eu prosiectau yn canolbwyntio ar annog ecosystem newyddion mwy cynaliadwy.

Dyddiad cau i geisiadau:  9 Ebrill 2018.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Mawrth 2018