Pythefnos Masnach Deg 2018: 26 Chwefror ac 11 Mawrth

Bydd Pythefnos Masnach Deg eleni yn cael ei chynnal rhwng 26 Chwefror ac 11 Mawrth 2018.

Mae’n codi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg ledled Cymru a’r DU.

Y thema ar gyfer 2018 yw ‘Dewch i mewn’; gan wahodd pobl i ymuno â’r mudiad Masnach Deg a dysgu mwy am sut mae Masnach Deg yn effeithio ar fywydau cymunedau sy’n cynhyrchu ledled y byd. 

Gallai eich busnes chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy newid i Fasnach Deg.  Fel busnes, gallwch newid y byd drwy gynnig cynhyrchion Masnach Deg i’ch staff a’ch ymwelwyr.  Mae newid i Fasnach Deg yn hawdd, ac yn ffordd wych o ddangos eich Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a meithrin proffil cryfach yn eich cymuned am eich gwaith da.

Mae llawer o adnoddau ar gael sy’n ymwneud â Masnach Deg, yn cynnwys llawer o ddeunyddiau dwyieithog a Chymraeg. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cymru Masnach Deg.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Chwefror 2018