Cynllun Creu Coedlan Glastir - Gwanwyn 2018 Rownd Agored

Grantiau i dirfeddianwyr, yn enwedig ffermwyr, yng Nghymru i greu coedlannau newydd ar eu tir i gefnogi plannu amrywiol.

Mae’r cynllun hwn yn darparu cymorth ariannol ar gyfer plannu o’r newydd, ffensys a than rai amgylchiadau, taliadau cynnal a chadw blynyddol a phremiwm. Mae cymorth ariannol hefyd ar gael i blannu coed mewn ardaloedd y gellir parhau i’w pori fel rhan o system amaeth-goedwigol h.y. cyfuno amaeth a choedwigaeth.

Caiff rheolwyr tir, gan gynnwys ffermwyr, yng Nghymru wneud cais.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6 Ebrill 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Mawrth 2018