Huawei yn Cyhoeddi Bwrsariaeth £30,000 Make it Possible i Gefnogi Entrepreneuriaid y DU

Mae’r rhaglen hon yn helpu i gael gwared â pheth o’r baich ariannol sy’n dod o wneud pethau fel

  • cychwyn busnes;
  • newid gyrfa;
  • ymgymryd ag addysg bellach;
  • helpu elusen / cymuned leol;
  • ymgymryd â rhywbeth megis ffotograffiaeth neu ddechrau blog.

Mae’n cynnig cronfa o £20,000 i un ymgeisydd llwyddiannus, a £5,000 pellach i ddau arall.

Yn agored i entrepreneuriaid sy’n drigolion y Deyrnas Unedig 18 oed a throsodd.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6 Mawrth 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 22nd Chwefror 2018