Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Mae'r cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yn rhoi cyllid ar gyfer buddsoddi cyfalaf sy'n ychwanegu at werth coedwigoedd drwy gynnal gweithgareddau rheoli coetir, cynaeafu pren a/neu brosesu pren.

Mae'r cynllun ar agor i berchenogion coedwigoedd preifat, awdurdodau lleol, perchenogion coedwigoedd penodol eraill yn y sector cyhoeddus, busnesau bach a chanolig (BBaChau) a sefydliadau cymunedol neu gontractwyr coedwigoedd.

Rhaid i fuddsoddiadau sy'n cael cymorth gan y cynllun fod yn gysylltiedig â gwella gwerth mewn coedwigoedd, er enghraifft drwy gynnal gweithgareddau rheoli coetir, cynaeafu pren a/neu brosesu pren yn y goedwig neu ar raddfa fach.

Mwy o wybodaeth yma  
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018