Busnes caws o Dorfaen yn dathlu lansio caws cheddar Sant Ffolant blasus

Mae’r Blaenafon Cheddar Company o Flaenafon, Torfaen wedi lansio caws cheddar ar siâp calon, ‘Mefus a Prosecco’ ar gyfer dydd Sant Ffolant ac yn ysbryd serch.

Dyma’r blas diweddaraf i ddod allan o’r busnes bwyd a thwristiaeth teuluol arobryn sefydledig sydd yng nghalon Safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon. 

Yn y lansiad, yn siop y cwmni ar Heol Lydan ym Mlaenafon ar ddydd Llun 12fed Chwefror 2018, dywedodd Sue Fiander- Woodhouse, y perchennog a’r rheolwr-gyfarwyddwr:  “Rydw i’n falch iawn o fy merch, Charlotte Hill a ddatblygodd y rysáit.  Mae wedi bod yn fore gwych. Diolch i bawb sydd wedi dod i’n cefnogi.  Rydym ni mor falch fod ‘Ragsy’ (Gary Ryland) o ‘The Voice’ sydd newydd ryddhau ei sengl ddwyieithog newydd (Coming up for air/Codi i gael aer) a Russell Jones, cystadleuydd Cymreig ar yr X Factor 2017 wedi gallu bod gyda ni i ddathlu.”

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, yr Aelod Gweithredol dros Fusnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae’n wych clywed am lwyddiannau busnesau ym Mlaenafon ac rwy’n falch iawn fod gan fusnes bwyd lleol y mentergarwch, yr egni a’r meddylfryd arloesol i ddatblygu ac ehangu eu cynnyrch.  Rwy’n dymuno’r gorau i’r Blaenafon Cheddar Company ac rwy’n gobeithio y bydd llwyddiant mawr iddyn nhw yn 2018. Da iawn.”

Ewch i www.chunkofcheese.co.uk neu ffoniwch  01495 793123 am fwy o wybodaeth am The Blaenafon Cheddar Company.

Os ydych chi’n rhedeg busnes yn Nhorfaen ac â stori newyddion da yr hoffech chi roi cyhoeddusrwydd iddi, galwch y Swyddogion Marchnata yn Economi a Mentergarwch Torfaen ar 01633 648644 neu drwy e-bost ar info@southwalesbusiness.co.uk

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Chwefror 2018