Gwahardd gordal ar daliadau â cherdyn yn dod i rym

O 13 Ionawr 2018, ni fydd busnesau mwyach yn gallu codi ffi ar gwsmeriaid am ddefnyddio eu cerdyn debyd neu gredyd i dalu am nwyddau neu wasanaethau.

Ar hyn o bryd, gall masnachwr wneud cais am ordal wrth dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd i dalu am gost derbyn taliadau â cherdyn. O dan y rheolau newydd, bydd pob gordaliad ar daliadau â cherdyn yn cael ei wahardd.

Fodd bynnag, gall y sawl sy’n rhedeg busnes barhau i wrthod taliadau â cherdyn neu ofyn am isafswm gwariant ar daliadau â cherdyn.

I gael gwybodaeth bellach ewch i wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Ionawr 2018