Cwmni logisteg yng Nghwmbrân yn sicrhau twf yn y DU

Yn ôl South Wales Argus, mae Fox Moving and Storage, sydd â'i bencadlys yng Nghwmbrân, wedi prynu lleoliad parhaol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr sy'n sicrhau dyfodol swyddi lleol.

Mae Fox, a sefydlwyd ym 1971, yn cynnig gwasanaethau symud, storio a busnes yn y DU ac yn rhyngwladol i ddefnyddwyr a busnesau. Mae'r cwmni'n gweithredu o saith lleoliad ac yn cyflogi 126 o bobl ledled y wlad.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ionawr 2018