Agor enwebiadau am Wobrau Prosiect ICE Wales Cymru 2018

Mae gwobrau blynyddol ICE Wales Cymru yn dathlu llwyddiant peirianegol rhagorol ar draws y wlad. Bydd y rhain yn cydnabod enghreifftiau rhagorol o ddylunio ac adeiladu a gwblhawyd yn 2017.

Mae Peirianneg Sifil yn ymwneud â chreu, gwella a gwarchod y byd yr ydym yn byw ynddo.

Dyddiadau allweddol:

  • Ceisiadau erbyn 15fed Chwefror 2018
  • Rhestr Fer : Mawrth 2018
  • Digwyddiad Gwobrau : 5ed Mehefin 2018: Gwesty’r Marriott, Caerdydd

 Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Chwefror 2018