Cwmni yswiriant yn creu 30 o swyddi ym Mhont-y-pŵl

Yn ôl Cymru Ar-lein, mae brocer yswiriant yn bwriadu recriwtio dros 30 o staff newydd dros y flwyddyn nesaf.

Mae Quote Detective, sydd wedi ei leoli ym Mhont-y-pŵl, eisoes yn cyflogi 38 o bobl, a’r gobaith yw bron i ddyblu’r ffigwr hwnnw i 70 erbyn Ionawr nesaf.

Mae’n chwilio am bobl i lenwi swyddi yn y maes gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid.

Fe wnaeth Quote Detective dyfu allan o’i safle yng Nghanolfan Arloesi Springboard Cwmbrân ac erbyn hyn mae wedi ymsefydlu mewn gwagle 4,000tr sgwâr yn Stad Parc Mamheilad sy’n eiddo i Johnsey Estates.

Darllenwch mwy yng Nghymru Ar-lein

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Ionawr 2018