Lansio Gwobrau Ynni Cynaliadwy 2018

Nod Gwobrau Ynni Cynaliadwy Ewrop yw hyrwyddo ynni cynaliadwy trwy dynnu sylw at brosiectau rhagorol ac arloesol sydd â'r potensial i gael eu hailadrodd. Gall unrhyw un yn yr UE gyflwyno prosiect diweddar.

Mae gwobrau ar gael yng nghategorïau Defnyddwyr, y Sector Cyhoeddus, Busnesau ac Arweinwyr Ynni Ifanc

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi adeg Wythnos Ynni Cynaliadwy yr UE

Rhaid i weithgareddau, prosiectau a gweithredoedd enwebedig fod yn barhaus, neu heb eu cwblhau cyn 30 Mehefin 2018, a'u cynnal yn yr UE28.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Ionawr 2018