Lansio Gwobrau Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Ernst & Young 2018

Mae'r gwobrau hyn yn ceisio annog gweithgaredd entrepreneuraidd a chydnabod cyfraniad pobl sy'n ysbrydoli eraill gyda'u gweledigaeth, eu harweinyddiaeth a'u cyflawniad.

Bydd y ceisiadau'n cael eu grwpio i raglenni rhanbarthol, gyda'r enillwyr rhanbarthol yn mynd ymlaen i gystadlu am deitl Entrepreneur y Flwyddyn yn y DU. Yna bydd enillydd cyffredinol y DU yn mynd ymlaen i gynrychioli'r DU yn Entrepreneur y Flwyddyn ym mis Mehefin 2019.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw diwedd Chwefror 2018.

Mae mwy o wybodaeth a chategorïau yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ionawr 2018