Meithrinfa Osborne Lodge, Pont-y-pŵl yn ymfalchïo mewn dathlu 20 mlynedd

Agorodd Nikola Masters y Feithrinfa ar 5 Ionawr 1998. Wrth siarad am y fath lwyddiant dywedodd Nikola "Mae hyd yn oed yn fwy trawiadol gan fod fy rheolwr a'n dirprwy wedi bod gyda mi am 20 mlynedd hefyd. Mae'r tîm yn Osbourne Lodge yn wych, ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod y Feithrinfa yn lle gwych! Diolch yn fawr i staff a ffrindiau. "

Ar ddydd Sadwrn 13 Ionawr yng Nghlwb Rygbi Unedig Pont-y-pŵl rhwng 2 a 5 o’r gloch bydd teuluoedd hen a newydd yn mwynhau treulio amser gyda’i gilydd mewn parti i ddathlu. Cysylltwch â’r Feithrinfa am wybodaeth bellach ar  01495 752234 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ionawr 2018