Gwagle ar gael yn uned Hybu Busnes Green & Co Cwmbrân

Mae gwagle ar gyfer desg ar gael i'w osod am £100 y mis, yn holl gynhwysol (rhent, cyfraddau busnes, trethi busnes, glanhau swyddfa, garddio, glanhau ffenestri a chyfleustodau), bob mis yn y swyddfa hon yn Llantarnam. Mae'r gwasanaethau llawn yn cynnwys Band Eang Cyflym Iawn, parcio ar y safle ac ystafelloedd cyfarfod. Tenantiaid i drefnu cyfrifiadur / gliniadur a llinell ffôn.

A fyddech cystal â rhoi galwad i Green & Co ar 01633 871122 am wybodaeth bellach.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ionawr 2018