Agor Ceisiadau i Gronfa UK Games

Bwriad Cronfa UK Games yw cefnogi datblygiad gemau fideo yn y DU.  Anelir y gronfa at helpu cwmnïau llai i symud eu syniadau o’r bwrdd dylunio at gynhyrchu, a bydd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i’r sector gemau fideo, gan helpu gwneud y mwyaf o’r cyfraniad at y twf economaidd y mae’r sector yma eisoes yn cyflenwi.

Gwybodaeth bellach am y gronfa a’r broses ceisiadau  yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Ionawr 2018