Cronfa UK Games: Rhaglen Datblygu Broliant – Dyddiad Cau'n Fuan

Mae’r Rhaglen Datblygu Broliant ar gyfer timau sydd newydd ddechrau datblygu neu sydd â phrofiad proffesiynol cyfyngedig. Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i fireinio a gwella sgiliau broliant a datblygu arddangosiad dros gyfnod yr haf, gyda phecyn gwerth £10,000.

Mwy o wybodaeth ar gael yma 

Nodwch os gwelwch yn dda bod gan Gronfa UK Games ddau gynnig ar wahân ar gyfer arian yn 2018 (Rhaglen Datblygu Broliant a Grant/Cronfa; serch hynny gellir ceisio am un neu’r llall - nid y ddau. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Ionawr 2018