Llywodraeth Cymru yn Cyhoeddi Cynllun £6 Miliwn Newydd ar gyfer Busnesau Amaethyddol Newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dwy fenter newydd i helpu pobl ifanc i ddod yn arweinwyr actif o ran pennu cyfeiriad amaethyddiaeth Cymru at y dyfodol.

Bydd Cynllun Pobl Ifanc mewn Amaethyddiaeth yn cynnig cymorth ariannol i unigolion uchel eu cyrhaeddiad sydd eisiau sefydlu busnes newydd neu ddatblygu busnes sy’n bodoli eisoes.

Mae Fforwm Pobl Ifanc mewn Amaethyddiaeth yn yr arfaeth, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau sydd o fudd i deuluoedd a busnesau amaethyddol a chefn gwlad Cymru.

Rhagor o wybodaeth o adran Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, ffôn: 0300 0604400

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Ionawr 2018