Cwmni O Gwmbrân Yn Penodi Dau Aelod Newydd I'w Adran Trawsgludo

Mae’r cwmni cyfreithiol ’Rubin Lewis OBrien  yng Nghwmbrân wedi penodi cyfreithiwr trawsgludo a Gweithredwr Cyfreithiol i’w tîm eiddo preswyl hir sefydlog.

Ymunodd Theresa Arkless ac Andrew Williams-Jones â’r tîm ar adeg pan mae’r adran yn paratoi i ffarwelio â Chris Davies, aelod hir sefydlog o’r tîm a phartner yn y cwmni, sy’n ymddeol ar ôl dros 30 mlynedd o wasanaeth.

Wrth drafod y penodiadau, meddai Samantha Strong, Pennaeth Trawsgludo:  “mae’r adborth gan gleientiaid ac asiantau lleol am ein recriwtiaid newydd wedi bod yn hynod o gadarnhaol

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 5th Gorffennaf 2018