Cystadleuaeth Varsity Pitch ar agor nawr

Mae’r gystadleuaeth hon yn gwobrwyo myfyrwyr y DU ac entrepreneuriaid sydd wedi graddio’n ddiweddar sydd â syniadau arloesol sy’n troi’n fusnesau hyfyw, gan alluogi cyfranogwyr i arddangos eu syniadau unigryw, creadigol i’r gymuned ehangach. Rhaid i ymgeiswyr fod yn fyfyrwyr presennol mewn prifysgol neu goleg yn y DU neu’n unigolyn sydd wedi graddio ar ôl 2013.

Rhaid i’r busnes/syniad fod yn syniad gan yr ymgeisydd ei hun neu’n syniad maent yn rhydd i’w ddatgelu.

Rhagor o wybodaeth yma  

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 27 Gorffennaf 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Gorffennaf 2018