Byd o Gyfle 2018 - Rhaglen Grantiau MBCh yn Agor i Gefnogi Allforio

Mae gan 20 MBCh y cyfle i ennill grant o £2,000 yr un i ariannu cenadaethau masnach. Gellir defnyddio’r arian hefyd i helpu ariannu sioe fasnach neu ymchwil i farchnadoedd newydd.

Mae’r rhaglen yn agored i holl drigolion yn y Deyrnas Unedig sy’n 18 oed neu drosodd. Dylai cyfranogwyr gymryd rhan yn y rhaglen ar ran Mentrau Bach neu Ganolig gyda llai na 250 o weithwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  23:59 ar ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Mehefin 2018