Lion Hotel Blaenafon yn cael Gwobr glodfawr Rhosyn a Seren Arian yr AA

Wedi ei leoli ar Heol Lydan yn Nhref Dreftadaeth Blaenafon, mae’r Lion Hotel yn ddiweddar wedi derbyn Rhosyn gan yr AA am ragoriaeth coginio a Gwobr Seren Arian glodfawr am letygarwch hynod.

Mae’r sefydliad nawr yr ail fwyty yn Nhorfaen i fod â Rhosyn ac un o ddim ond 16 yng Nghymru gyfan.

Yn siarad yn ddiweddar, dywedodd Marc Harris, Rheolwr-gyfarwyddwr y Lion Hotel “Ni fedraf ddiolch ddigon i’r Pen Gogydd, Jon Wellington, am ein gwthio i’r lefel hon. Mae Jon a’i dîm wedi gwneud gwaith hynod o ardderchog.”

Mae gwobr y Seren Arian yn mynd i westai sydd wedi eu hargymell am gynnig lefel uchel iawn o ansawdd o fewn eu sgôr sêr, safonau uchel o gadw tŷ, yn enwedig lletygarwch, gwasanaeth a glendid ac sydd â gwobr Rhosyn AA am ansawdd eu bwyd. Mae’r Lion Hotel nawr yn un o ddim ond 4 yng Nghymru i feddu ar y wobr hon.

Aeth Marc yn ei flaen “Mae’r tîm sy’n gweithio gyda mi yma wedi bod yn eithriadol. Mae’n mynd i ddangos, er mai busnes bach ydyn ni, wedi ein lleoli yng nghanol Blaenafon hyfryd, medrwn gystadlu o hyd gyda’r ceirw yn y diwydiant. Yr hyn sydd ei angen yw angerdd, cariad, ymroddiad a llawer o waith caled gan bawb dan sylw.”

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol ar gyfer Busnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Torfaen “Mae’r gwesty poblogaidd hwn, sy’n mynd o nerth i nerth yma yng nghanol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, yn haeddu’r gwobrau hyn gan yr AA. Dymunaf yn dda iawn i Marc a’i dîm at y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Mehefin 2018