Swyddfa Bost Blaenafon yn ennill yng Ngwobrau Gwerthiannau Manwerthu'r Swyddfa Bost

Ym meddiant Nick a Wendy Horler, mae Swyddfa Bost Blaenafon, ar Heol Lydan Blaenafon, Torfaen, wedi derbyn gwobr am “wasanaeth rhagorol i gwsmeriaid” yng Ngwobrau Gwerthiannau Manwerthu 2018 y Swyddfa Bost.

Nawr yn eu 12fed blwyddyn, mae’r gwobrau’n dathlu canghennau sy’n perfformio orau yn y rhwydwaith a’r bobl sy’n gwneud gwahaniaeth i gwsmeriaid a chymunedau ledled y DU. Cynhaliwyd y seremoni yn Llundain ar ddydd Sadwrn, Mehefin 16.

Meddai Nick Horler “Rydym yn falch iawn o’n llwyddiant yn ennill Manwerthwr Annibynnol y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r wobr hon yn meddwl cymaint i ni a’n cymuned ym Mlaenafon a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi anfon negeseuon atom yn ein llongyfarch.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Mehefin 2018