Lansio Cystadleuaeth 2018 Discovering Start-Ups

Mae Discovering Start-Ups yn gystadleuaeth sy’n dwyn ynghyd arbenigrwydd y diwydiant a chynnig cymorth i gwmnïau technoleg newydd. Gwahoddir cwmnïau newydd o bob cwr o’r DU i gyflwyno eu menter i banel o feirniaid, lle medrent gael y cyfle i ennill detholiad o wobrau.

Mae cystadleuaeth 2018, gyda’r thema ‘Connecting the Digital World’ yn cael ei chynnal ym mis Medi yn Llundain. Mae’n rhoi llwyfan i entrepreneuriaid gyflwyno eu syniadau i fuddsoddwyr, cyfalafwyr menter ac arweinwyr corfforaethol byd-eang.

Ceisiadau erbyn hanner dydd, dydd Llun 6 Awst 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Medi 2018